De Impuls muziekonderwijs is open!

Vanaf 2 oktober 2017 en tot 1 april 2018 kunnen scholen voor schooljaar 2018-2019 weer een aanvraag indienen voor de subsidie muziekimpuls.Aanvragen kunnen worden ingediend via Mijn Fonds.

Investeren in meer en beter muziekonderwijs!

Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

Wil je meer en betere muzieklessen verzorgen voor je leerlingen?
De leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen?
En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Meer info over deze regeling vind je op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie (zie hieronder).

Bron: http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html