Ukelele leren spelen in trap 1-2 en 3,zo gaat dat in Boxtel!

In schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met Ukelele leren spelen in de klas. Alle groepen 5-6 kregen in dat schooljaar 2 workshops in de klas aangeboden met als docent Harry Hendriks. (trap 1,kennismaking) Dit werd mogelijk gemaakt door Lionsclub Dommel en Aa.Het effect hiervan is enorm groot geweest en nog steeds! 

De groepslessen Ukelele zijn leuk, leerzaam en laagdrempelig.

Op de locatie de Wilgenbroek in Boxtel kan je het hele schooljaar aansluiten bij het ukelele klasje. Iedereen is welkom tussen de 6 en 13 jaar,ook beginners! Heb je geen Ukelele? dan kan je deze lenen bij Modern Classic die ook de lessen verzorgt.

Zijn er kinderen in je klas die aangeven graag verder te willen met Ukelele? Dan kunnen ze zich aanmelden bij Modern Classic

Lesdag: Donderdag

Tijd: 18:00 uur tot 18.30 uur

Kosten: € 7,- euro per les

Bundel: 15 lessen

Meerprijs bruikleen ukelele: 1,50 euro per les

Aanmelden:  www.modernclassic.nl/contact en wachten op de bevestiging