BOXTEL IN DE OORLOGSJAREN 1940-1944

Doelgroep
Groep 6, Groep 7, Groep 8, VO
Tijdsinvestering
1,5 uur
Genre
Cultureel erfgoed
Kosten
€2,50 euro per lln
AANBIEDER
MUBO boxtel

MUBO

Bezoekadres Baroniestraat 18 5281 JE Boxtel
Postadres Postbus 84 5280 AB Boxtel
Telefoon (0411) 607 551
E-mail info@muboboxtel.nl

Een educatieproject op locatie in Museum Boxtel.

Museum Boxtel heeft i.s.m. leerkrachten en deskundigen een compleet en betaalbaar educatieprogramma geschreven voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Zonder extra werkdruk voor de leerkracht.

Het is een geschiedenisles op locatie waarin leerlijnen en kerndoelen van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, taal en beeldende vorming zijn verwerkt en die rekening houdt met alle eisen waar scholen volgens het Ministerie aan moeten voldoen.

Het programma kent 3 onderdelen:

  • vragenlijst over WOII aan de hand van wat er in het museum is gepresenteerd;
  • presentatie van authentieke filmbeelden op het grote digi-scherm;
  • workshop morseseinen met apparatuur zoals die in de oorlog werd gebruikt

Het lesmateriaal bestaat uit 3 lessen, waar je als leerkracht weinig voorbereiding voor hoeft te treffen. Het is vakoverstijgend, spreekt de belevingswereld van de kinderen aan en behaalt verschillende doelen op het gebied van OJW, BVO en taal, waaraan je volgens het ministerie moet voldoen.

Les 1 en 3 kun je op school uitvoeren en les 2 is het bezoek aan MUBO.
De keuze is aan u, welke lessen u wilt geven. 

Onderstaand filmpje geeft een impressie hoe bovenbouw leerlingen met verbazing, herkenning en verwondering ervaren wat er meer dan 75 geleden bij hen op de hoek is gebeurd.