Ganzenveer

Doelgroep
Groep 3, Groep 4
Tijdsinvestering
9:15-10:30/10:45-12:00
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed, Literatuur
Kosten
€2,50 per leerling
AANBIEDER
museum krona

Museum Krona

Meer info en reserveren:

Telefoon: 0413 26 34 31

Email: info@museumkrona.nl

Website: museumvoorreligieuzekunst.nl

Al jarenlang is het project ‘Ganzenveer’ een groot succes in het Museum Krona te Uden. Het project werd in schooljaar 2009-2010 op initiatief van Stichting C te Uden ontwikkeld in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek. Leerlingen van groep 3-4 maken kennis met de meest oude vorm van het boek: het handgeschreven boek van perkament. Tijdens schooljaar 2018-2019 wordt het programma gedeeltelijk gegeven tijdens de tentoonstelling ‘De Stad als Klooster’.

Bezoek aan museum

De leerlingen worden voor even monnik om monnikenwerk te verrichten. Bij binnenkomst in het museum worden ze allemaal in een habijt gestoken. Zo gaan ze zich voelen als een echte monnik of non. Vervolgens krijgen ze een kort filmpje te zien over een middeleeuws handschrift, over degenen die bij het maken van een handschrift betrokken waren en hoe het geheel werd ingebonden; het gehele proces van het maken van een boek komt dus aan bod.

Monnikenwerk

Na dit filmpje gaan de kinderen aan lange kloostertafels zitten en gaan zelf aan het werk. Ze schrijven een sierlijke, gotische letter in inkt met een ganzenveer. Elke leerling een andere letter, tezamen vormen deze het alfabet. Ze doen dat met behulp van een sjabloon. Eerst trekken zij dit sjabloon over met een potlood, daarna met inkt. Als de letter in inkt is geschreven, wordt de letter versierd met inkt en potlood. Vervolgens gaan ze met kleurpotlood de letters versieren. Om extra inspiratie op te doen krijgen de leerlingen een aantal voorbeelden om te zien hoe letters werden versierd in de middeleeuwen.

Boekbinden

Hierna mogen de leerlingen, met handschoenen aan, in een echt boek (een Graduale of gezangenboek) bladeren en krijgen zij nadere instructies over wat perkament is. Tot slot bekijken ze een tweede filmpje, in november 2009 gemaakt in een klooster, over het binden en restaureren van boeken.

Op school

Na afloop krijgt u de vellen met geschreven letters van de leerlingen mee. Op school kunnen de leerlingen dan de letters inbinden als boek.

Doelstellingen
Het project ‘Ganzenveer’ sluit aan bij de leerlijnen van Oriëntatie op Jezelf en de Wereld en is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit groep 3 en 4. Het project heeft de volgende doelen:

Leerlingen…

  • leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. (kerndoel 51)
  • leren over de kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: tijd van monniken en ridders en tijd van steden en staten. (kerndoel 52)
  • leren door praktische opdrachten over het leven van monniken en nonnen in de middeleeuwen.
  • Leren te kijken naar historische kunstvoorwerpen en kunnen onderdelen ervan toepassen in hun eigen creatieve proces. (kerndoel 56)