Taalvorming

Doelgroep
Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, (V)SO
Tijdsinvestering
In overleg
Genre
Literatuur
Kosten
€ 60,- per lesuur
AANBIEDER

Adrie Gloudemans

Verteltheater WatverteljeMenu

www.watverteljemenu.nl

a.gloudemans@home.nl

tel. 0735218511

Mob. 0624520465

Traject Taalvorming is geschikt voor kinderen vanaf groep 1.

De basis van Taalvorming  is altijd een ‘taalronde’. Dat is een kringgesprek waarin kinderen hun eigen ervaringen vertellen met betrekking tot een bepaald onderwerp. Het onderwerp wordt ingeleid door een verhaal (b.v. eigen ervaring) van de begeleider en een duidelijke open vraag die uitnodigt om te gaan vertellen.

Mogelijke gastlessen

Groep 1/2
Vaak maken we met de kinderen van groep 1 en 2 een (digitaal) prentenboek met hun verhalen (eigen ervaringen) en tekeningen over een bepaald onderwerp of thema. Omdat de kinderen in groep 1 en 2 nog niet kunnen schrijven hanteer ik daar ‘bijschrijfgesprekken’ (het kind vertelt en de leerkracht of ik noteren de letterlijke tekst; dit vraagt wel wat extra tijd)

Deze teksten vormen samen met de tekeningen (visuele weergave van het verhaal) dan het prentenboek van de groep. (zie het voorbeeld over thema water in pdf op deze pagina)

In groep 8 hanteren we bijvoorbeeld een redactieles waarbij we via modelling laten zien hoe we door het stellen van eenvoudige vragen over de teksten die kinderen zelf geschreven hebben over hun eigen ervaringen, een beter inzicht krijgen in wat de schrijver bedoelt.

Bij Taalvorming gaat het er in eerste instantie om dat de kinderen over hun eigen ervaringen vertellen en schrijven. Met de leerkrachten spreek ik dan af hoever we willen gaan m.b.t. het oefenen van taalvaardigheden.
Over het aantal gastlessen per groep kunnen we afspraken maken.