CLICK voor leerkrachten en kunstvakdocenten

26 februari 2021

Hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat cultuureducatie écht betekenis en draagvlak krijgt? In het talentontwikkelingstraject CLICK bieden Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogescholen en Stichting Cultlab talentvolle kunstvakdocenten en leerkrachten een ontwikkeltraject aan, gericht op de vraag hoe samen cultuureducatie in én rondom de school te verstevigen. Daarbij krijgen zij onder meer masterclasses van de provinciale uitvoeringsorganisaties KunstLoc Brabant, Cubiss en Erfgoed Brabant aangeboden.

Opzet van het programma
Elke masterclass bestaat uit één dagdeel, waarin gewerkt wordt aan het vergroten van de eigen kennis en vaardigheden. De volgende onderdelen  staan centraal:

Masterclass 1 - Wijzer met Erfgoededucatie
We verkennen de begrippen erfgoed en erfgoededucatie. Hoe verhoudt erfgoededucatie zich tot cultuureducatie en hoe wordt dat vormgegeven? In het NoordBrabants Museum verkennen we enkele werkvormen die vanuit de kunst aanzetten tot multiperspectiviteit en historisch redeneren. U reflecteert vanuit uw eigen leervraag op het programma.

Masterclass 2 - Erfgoedwijsheid
We gaan aan de slag met het begrip ‘Erfgoedwijsheid’. Welke handvatten kun je inzetten om erfgoedwijzer te worden? Aan de hand van immaterieel erfgoed en kunst gaan we het begrip ‘emotienetwerken’ ervaren en verbinden daarmee toen, nu en de toekomst. U reflecteert vanuit uw eigen leervraag op het programma.

De masterclasses worden aangeboden als keuzemodules in het talentontwikkelingstraject CLICK. Alle deelnemers worden uitgenodigd om collega’s uit het eigen werkveld mee te nemen naar de masterclasses.

  • Tijdsduur: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur met Erfgoed Brabant.
  • Aantal deelnemers: max. 12 studenten.

Klik hier om de website van CLICK te bezoeken.