CmK update december 2018

12 december 2018

In de gemeente Boxtel nemen 11 scholen deel aan de CMK regeling en dat zijn er nogal wat! CultuurBox gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstbalie. Bij deze de update over de maand december.

  • Op 4 december had Gerry van CultuurBox een inspirerend gesprek met de bibilotheek in Boxtel. Samen kijken naar mogelijkheden voor het nieuwe lokale kunstmenu in schooljaar 2019-2020 waarbij literatuureducatie samen met Foto-Film -Video de disciplines worden waar we gezamenlijk mee aan de slag gaan.
  • Op 4 december had Gerry Roche van CultuurBox ook een afspraak met collega Dorian Verkuijlen van Cultuurkade om samen het CultuurLoper erfgoedproject “Wat is het je waard” te bespreken. Samen optrekken om een goede training voor leerkrachten en een Train de trainer scholing te ontwikkelen ism Erfgoed Brabant.
  • Op 4 december had Gerry Roche van CultuurBox een stand van zaken( STAVAZA) gesprek bij de Vorsenpoel. “Hoe gaan we aan de slag met Muziek en hoe helpen we de leerkrachten met een vorm van scholing/coaching?” is de vraag van deze school.
  • Op 5 december had Gerry Roche van CultuurBox een STAVAZA gesprek met de Oversteek. Samen vervolgstappen besproken voor schooljaar 2019-2020
  • Op donderdag 6 december vond er tevens een thema bijeenkomst plaats voor intermediairs en cultuuraanbieders bij KunstLoc in Tilburg.
  • Op maandag 10 december namen Gerry Roche van CultuurBox en Ghislaine de Brouwer van Brede Scholen Boxtel bij de Noordkade in Veghel deel aan een bijeenkomst van Kunstloc (voormalig Kunstbalie)over scholingen in het CultuurLoper traject en wat daaraan verbeterd en aangepast kan worden. Heerlijk om met een kleine groep mensen hierover met elkaar van gedachte te wisselen, input te leveren, de praktische realiteit onder de loep te nemen om zo tot nieuwe aangepaste stappen te komen.
  • Op 10 december had Gerry Roche een STAVAZA gesprek met de werkgroep Cultuur van de Angelaschool en de werkgroep van het Levend schilderij. Samen voorbereidingen treffen voor de cultuurweek in 2019.
  • Op 13 december sloot Gerry Roche van CultuurBox aan bij het overleg bij de Spelelier. Concrete plannen maken voor de Kunst- en Cultuurweek die in 2019 gaat plaatsvinden.

 

Meer informatie

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.

Vragen en overwegingen

Heb je specifieke vragen over de CmK-regeling in relatie tot de mogelijkheden op jouw school? Stel je vragen gerust per mail of bel met CultuurBox voor een afspraak.