Cmk update januari 2020

27 januari 2020

In de gemeente Boxtel nemen 12 scholen deel aan de CmK regeling. CultuurBox gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstloc. Bij deze de update over de maand januari.

  • De komende maanden staan de zogenaamde 'komma gesprekken' centraal op alle scholen. Dat betekent dat Gerry van CultuurBox in gesprek gaat met directeur en ICC-er om samen terug te blikken op de jaren CmK/Cultuurloper tot nog toe, te zien waar de school nu staat en waar men naar toe wil de komende jaren. Inmiddels hebben er al drie gesprekken plaatsgevonden te weten bij de Sint-Theresiaschool, de Oversteek en de Prinses-Amaliaschool. De andere scholen worden binnenkort door CultuurBox uitgenodigd om een afspraak in te plannen.
  • Op 6 januari had CultuurBox een gesprek met de ICC-er van de Sint-Theresiaschool en de locatiemanager van Kindercentrum Kindertuin om een traject in gang te zetten om wat er inschools rond cultuureducatie gebeurt, door te trekken naar naschoolse activiteiten bij de BSO. Het eerste blok waarmee gestart gaat worden in maart zal in het teken staan van dans. De thema’s waar de school op dat moment mee aan de slag gaat worden meegenomen in de dansworkshops naschools. De komende periode zal de school in een 5-tal blokken verschillende disciplines aan de orde laten komen. #talentontwikkeling #onderzoekendvermogen #samenwerken.
  • Op 7 januari was CultuurBox bij de Sint-Petrusschool om te kijken bij de workshops van SNENS in het kader van het Foto-Film-Videojaar.
  • Op 8 januari vond de 2e bijeenkomst plaats van ZING’s voor leerkrachten uit de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Vught. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door CultuurBox en collega marktplaats Plaza Cultura en vinden plaats in het Muziekhuis te Boxtel.
  • Op 15 januari was CultuurBox bij de teambijeenkomst van basisschool de Beemden. “Hoe gaan we van meer product- naar procesgericht werken” was het thema van deze bijeenkomst die plaatsvond bij Let’s Play in Schijndel. Carola Mokveld verzorgde deze middag.
  • Op 16 januari vond de KIS-ICC bijeenkomst plaats. Deze stond in het teken van het delen met elkaar van de bevindingen van de workshops met betrekking tot het Foto-Film-Videojaar, maar ook is de groep in kleine groepjes uiteen gegaan om met elkaar te sparren over het nieuwe schooljaar 2020-2021: “Welke discipline gaan we kiezen?” Vragen als: “wat vinden we belangrijk om de kinderen en leerkrachten mee te geven?” “Hoe zorgen we ervoor dat we de 3 competenties van de CultuurLoper hierin meenemen?” “Wat willen we precies?” “Wat hebben we nodig?” Na afloop hebben we in de gehele groep de bevindingen besproken en gekeken waar wensen en behoeften liggen. CultuurBox gaat hiermee aan de slag en de volgende vergadering zoemen we er met elkaar verder op in, zodat we in het nieuwe schooljaar weer een fantastisch jaar met elkaar gaan beleven en dat met de discipline THEATER waar unaniem voor is gekozen! #topteam #groeienontwikkeling #samen
  • Op 28 januari starten we met de scholing van Suzan Lutke van Lutke Linkt. Deze scholing is bedoeld voor leerkrachten in de regio Sint-Michielsgestel, Boxtel, Haaren en Vught. 13 Leerkrachten (waaronder ook verschillende leerkrachten van scholen in Boxtel) gaan deelnemen!
  • Op 30 januari sluit CultuurBox (Gerry) als vanouds aan bij de intervisie van de Gezamenlijke Marktplaatsen Maas en Meierij (3M). Samen met collega marktplaatsen en onder begeleiding van Rolf Vonk van Erfgoed Brabant en Marlou Vrijsen gaan we gezamenlijke- en persoonlijke groei en ontwikkelingen onder de loep nemen. #samenstajesterkerdanalleen #kritischkijkennaarjezelfendeander #lerendoortedoen.
  • En dan het Lokale kunstmenu 2019-2020 wat in volle gang is en in het teken staat van Foto-Film -Video en mediakunst! We gaan voor gezamenlijkheid maar ook voor de mogelijkheid (in de vorm van arrangementen) om per school rondom deze discipline aan de slag te gaan. Alle scholen zijn al met verschillende aanbieders aan de slag, die op maat én in overleg met de scholen volgens de uitgangpunten van de CultuurLoper workshops afnemen van diverse professionele aanbieders. Ook hebben verschillende scholen gastlessen van Unicef in de klas. Dit in het kader van het Boxtels Kinderrechten Filmfestival wat op 6 april gaat plaatsvinden in theater aan de Parade in Den Bosch. Alle groepen 7-8 doen mee! Volg vooral de laatste nieuwtjes op ons blog of website! En kijk ook eens naar de inspiratiefilmpjes op ons youtube kanaal.

Meer informatie

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.