Cmk update juni 2022

22 juni 2022

In de gemeente Boxtel nemen 13 scholen deel aan de CmK regeling. CultuurBox gebruikt De Cultuur Loper als leidraad in dit traject; een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant. Bij deze geeft CultuurBox je een CmK update van juni met een kleine greep uit wat er zoal op een aantal scholen in Boxtel in deze periode gaande is.

 • Ook in deze maand juni vonden er weer inspirerende Kunst- en cultuur edcuatieve workshops plaats bij bs de Vorsenpoel. De laatste en derde keer van dit schooljaar. Kinderen konden zich verdiepen in een of meerder workshops. Van muziek en dans tot striptekenen, multimedia en nog veel meer. Voor ieder wat wils!
 • Op 2 juni was CultuurBox samen met Plaza Cultura afgereisd om naar een dansvoorstelling van Dansstorm Oost te kijken in het kader van het Lokaal Kunstmenu jaar. De voorstelling “Natuurlijk” werd bekeken waarbij Dans, Milieu- en Natuureducatie aan elkaar gekoppeld werden.
 • Ook vond op 2 juni de een na laatste ICC vergadering plaats dat geheel in het teken stond van de presentatie van de keuzemenu voorstellingen én keuzemenu workshops voor schooljaar 2022-2023.
 • Op 10 juni speelde de theatervoorstelling ”Daan draait”  bij bs de Vorsenpoel. #silentdiscotheater.
 • Op 15 juni nam Gerry deel aan het NICE café van Kunstloc waar Marcel van Herpen te gast was en een online presentatie verzorgde.Thema: ‘’In de lijn van de leraar” Lees hier meer over deze bijeenkomst.
 • Op 16 juni zat CultuurBox weer met collega marktplaatsen van Culturele Marktplaatsen in Maas en Meierij aan tafel voor intervisie en kennisdeling. Ook wij houden ons bezig met kansen(on)gelijkheid. Wat is dat eigenlijk en welke rol kan Kunst- en Cultuureducatie hierbij vervullen?
 • Op 21 juni hadden Gerry van CultuurBox en Anke (ICC-er) van de Oversteek een stand van zaken gesprek met elkaar. Wat heeft er allemaal plaatsgevonden het afgelopen jaar, waar wil de school naar toe en welke ondersteuning kan CultuurBox het komend jaar bieden? CultuurBox gaat nog voor de vakantie met iedere school op deze wijze in gesprek. Elkaar versterken en ondersteunen en met elkaar kijken hoe Kunst -en Cultuureducatie verankerd kan worden, dat zijn onder andere de doelstellingen van deze stand van zaken gesprekken.
 • Op 22 juni brengen de groepen 7en 8 van bs de Vorsenpoel en bs Sint-Theresia een bezoek aan de Sint-Petrus basiliek. Daar krijgen de kinderen een prachtige rondleiding van gids Steven van Groeningen in het kader van het erfgoed project “Heilige Huisjes.” Een jaarlijks terugkerend project wat opgenomen is in de leerlijn Erfgoed educatie waar alle scholen gebruik van maken.
 • In de maand juni is Carola Mokveld (beelden docent) te vinden bij bs Sint-Willibrordus in Esch. Daar werkt ze samen met de leerkrachten van de school aan een doorlopende lijn Beeldende vorming gekoppeld aan de thema’s van de school
 • Op 29 juni vindt er een stand van zaken gesprek plaats bij de Angelaschool met ICC-ers Saskia en Neeltje
 • Op 30 juni vindt er een stand van zaken  gesprek plaats met ICC-er Amy van bs Prinses-Amalia.
 • Bij bs de Oversteek klinkt er veel muziek en dat in alle groepen! De fanfare verzorgt lessen in- en naschools voor de groepen 5 t/m 8 en dit jaar is er in het kader van Meer Muziek in de Klas een traject gestart met de groepen 1 t/m 4. In-en naschoolse lessen worden verzorgd door docente Stefanie van Beat it Muziekeducatie. Dit traject is nu al een succes en smaakt naar meer! De school wil Meer Muziek in de Klas structureel blijven aanbieden aan alle kinderen van de school. En dat in- en ook naschools! Dat klinkt toch als muziek in de oren?!
 • Kun jij nog wat handige 'tools' gebruiken om cultuureducatie verder vorm en inhoud te geven op jouw school, neus dan eens op de Cultuurloper website.
 • Wil jij een professionaliseringsaanvraag doen voor bijv. een teamscholing, dien deze dan voor 8 juli in. Meer info lees je hier

Meer informatie

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.