Cmk update oktober 2019

8 oktober 2019

In de gemeente Boxtel nemen 12 scholen deel aan de CMK regeling en dat zijn er nogal wat! CultuurBox gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstloc. Bij deze de update over de maand oktober.

 • Uiteraard staat dit jaar het Foto-Film-Video-Mediakunstjaar centraal op alle scholen. De eerste workshops tussen culturele aanbieders en scholen zijn ingepland. Ook heeft er al een eerste Unicef gastles plaatsgevonden en wel in groep 8 van de Sint-Theresiaschool. Binnenkort gaan de scholen het Unicef pakket ontvangen met daarin veel matrialen om te gebruiken in de klas. Ook krijgt iedere school een mooie poster van het gezamenlijke Foto-Film-Video en Mediakunst jaar 2019-2020 die opgehangen kan gaan worden in de school. Maar…volg vooral ook ons BLOG en Youtube kanaal, waar alle laatste nieuwtjes, foto's en filmpjes zichtbaar zijn.
 • In de maanden september en oktober heeft Muziekdocent Harry Hendriks 'coaching on the job lessen' verzorgd bij basisschool de Vorsenpoel. Leerkrachten worden ondersteund door Harry in het geven van leuke, inspirerende en waardevolle muzieklessen in de klas. En de kinderen...die doen gezellig mee! Binnenkort wordt de planning gemaakt voor een vervolgtraject. Maar na de herfstvakantie gaan alvast 21 leekrachten aan de slag met ukelelelessen van Harry.
 • Op 1 oktober vond er een stand van zaken (STAVAZA) gesprek plaats bij basisschool de Hobbendonken. Hoe gaan we verder met wat we al gedaan hebben en wat is daar voor nodig.
 • Ook op 1 oktober was CultuurBox van de partij bij de teambijeenkomst van de Oversteek waar ook het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang bij  betrokken waren. Samen breed op gaan trekken in de toekomst is een van de doelstellingen! Artisjok en Olijfje verzorgde deze avond middels “ Van Pinterest naar werkvloer”; samen aan de slag met als uitgangspunt 'van product naar procesgericht werken'.
 • Op 3 oktober vond de evaluatie plaats van de teambijeenkomst bij de Oversteek in samenwerking met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Met Artisjok en Olijfje zijn vervolgstappen en een traject besproken.
 • Op 8 oktober vonden STAVAZA gesprekken plaats met de directeuren van de Prinses-Amaliaschool, De Sint-Theresiaschool en de Vorsenpoel/Maremak. In sommige gevallen was dit een eerste kennismaking met een nieuwe directeur (van de Sint Theresiaschool).
 • Op 9 oktober vindt een een gesprek plaats met Rolf Vonk van Erfgoed Brabant en Gerry Roche van CultuurBox. Dit gesprek staat in het teken van het voorbereiden van de ICC werkgroep vergadering welke in het teken zal staan van het zogenaamde KOMMA gesprek: Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe in het CmK /CultuurLoper traject. Tevens gaan we met Michel Bergman aan de slag om de ICC vergaderingen naar wens en behoefte naar een hoger plan te tillen #pittigevergadering
 • Op 10 oktober is CultuurBox te vinden in Tilburg bij de Fontys academie voor muziekdocenten. Deze opleiding is vernieuwd en er zou zo maar eens een mooie samenwerking kunnen gaan plaatsvinden in de toekomst.
 • Op 22 oktober staat er een STAVAZA gesprek gepland bij de Sint-Theresiaschool. Dit gesprek zal zeker ook in het teken staan van kennismaking met de nieuwe directeur.
 • In de maanden oktober t/m mei 2020 staat het werkplekleren centraal op de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel; in de klas aan de slag met de kinderen, waarbij mediakunst wordt gekoppeld aan de IPC thema’s. Docenten van SNENS zullen de leerkrachten op maat begeleiden en ondersteunen.
 • Verschillende scholen zetten steeds vaker een vakleerkracht in om leerkrachten te ondersteunen bij de lessen. Zo ook op scholen in Boxtel. Dansdocent Lotte Timmermans en muziekdocent Coen Blokx zijn bij de Sint-Petrusschool begonnen. Joris de Bont is ook dit jaar weer actief met het verzorgen van in- en naschoolse muzieklessen bij de Spelelier - i.s.m. de leerkrachten #kindaanhuisgeworden 😊 En bij de Molenwijkschool is Lotte Timmermans ook gestart met dans. #goedeontwikkelingen!
 • Ook dit jaar zet CultuurBox al dan niet in samenwerking met Plaza Cultura een aantal cursussen / inspiratiebijeenkomsten uit die 'CultuurLoper proof' zijn. Wil je weten welke cursussen  / inspiratiebijeenkomsten er worden aangeboden? Klik dan hier.

 

Meer informatie

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.