Cmk update oktober/november 2021

4 november 2021

In de gemeente Boxtel nemen 13 scholen deel aan de CmK regeling. CultuurBox gebruikt De Cultuur Loper als leidraad in dit traject; een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant. Bij deze geeft CultuurBox je een CmK update van de maand oktober/november.

 • Op 5 oktober heeft CultuurBox een leuk gesprek gehad met Tessa Berkelmans. Zij verzorgt workshops Mindfulness in combinatie met Zang/Theater en Musical op PO en VO scholen. Het was een heel inspirerend gesprek en binnenkort gaan de ICC-ers in Boxtel haar ontmoeten!
 • Op 6 oktober Zijn Gerry en Eefje in gesprek gegaan met Marlies Germanus van de bibliotheek in Boxtel. Samen kijken naar mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen literatuureducatie en de andere kunstdisciplines. Binnenkort meer hierover.
 • Op 7 oktober brachten Kristel van Plaza Cultura en Gerry van CultuurBox een bezoek aan de Vertelfabriek in Dordrecht. Zij maken prikkelarme voorstellingen voor het onderwijs.
 • Op 11 oktober waren Eefje en Gerry uitgenodigd bij een Doe-Mee workshop 'Batti und Helli, on the road' van dansgroep La Melis.
 • Op 12 oktober waren Kristel en Gerry te vinden in Utrecht bij de Animatiebus. De Animatiebus verzorgt innovatieve workshops verhalen verbeelden en mediakunst.
 • Op 14 oktober vonden er Stand van zaken gesprekken plaats met ICC-er Anouk van de Molenwijkschool en ICC-er Janneke van de Vorsenpoel.
 • Op 18 oktober was CultuurBox op bezoek bij het VADA college voor een stand van zaken gesprek met ICCer Jeanette en: om Méér Muziek in de Klas instrumenten te brengen! Kinderen gaan aan op een onderzoekende en experimenterende wijze aan de slag met de diverse instrumenten 😊
 • Op 19 oktober zat CultuurBox aan tafel bij de Oversteek voor een stand van zaken gesprek met directeur Irene en ICC- Anke. Wat gebeuren er toch mooie dingen op het gebeid van K&C op veel scholen.
 • Op 21 oktober vond een stand van zaken gesprek plaats bij de Prinse-Amaliaschool. Directeur Joris en ICC-er Amy zin enthousiast over het project Méér Muziek in de Klas en gaan dat schoolbreed aanbieden aan de kinderen i.s.m. Beat it Muziekeducatie en waar mogelijk met lokale culturele partijen in Boxtel.
 • Begin november bood CutuurBox ondersteuning aan toekomstige ICC-er Jeanette van het VADA en Jeanine van de Beemden. Zij studeren binnenkort officieel af als ICC-er. Samen hebben we gekeken naar het beleids- en actieplan + een meerjarenvisie die ze aan het schrijven zijn voor hun betreffende school. #goedbezig!
 • Op 9 november is CultuurBox aanwezig bij de inspiratiedag van Kunstloc in Helmond.
 • Op 11 november hebben we na lange tijd weer een bijeenkomst en intervisie met collega’s van de Culturele Marktplaatsen Maas en Meierij. S ’middags vindt dan de 8e basiscursus ICC bijeenkomst plaats in Let’s Play te Schijndel.
 • Op 15 november vindt er een stand van zaken gesprek plaats bij de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel met directeur Suzan en ICC-er Linda.
 • Op 17 november neemt Gerry deel aan een online Masterclass ’Erfgoed in wijsheid’ van Erfgoed Brabant
 • Op 23 november komen de ICC-ers van alle scholen weer bij elkaar. Samen sparren, plannen maken, workshop van Tessa Berkelmans bijwonen, Lokaal Kunstmenu bespreken én mooie activiteiten met elkaar delen! Kortom, altijd een fijne bijeenkomst zo’n 5 tal keren per jaar. #eigenaarschap #samendoen!
 • Op 25 november vindt de feestelijke afsluiting en certificering plaats van nieuwe ICC-ers in onze regio, waarvan er 2 personen in Boxtel hebben deelgenomen namelijk Jeanine van de Beemden en Jeanette van het VADA college. Alvast hieperdepiep hoera!

Meer informatie

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.