Cmk update september/oktober

28 oktober 2020

In de gemeente Boxtel nemen 12 scholen deel aan de CMK regeling (vanaf 1 januari 2021 zijn dat 13 scholen!). CultuurBox gebruikt de Cultuur Loper als leidraad in dit traject, een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstloc. Omdat er in de maand september geen volledige update zichtbaar was bij deze een CmK update van september én oktober!

 • Op 1 september vond de allereerste ICC vergadering weer live plaats in de gymzaal van de Wilgenbroek met een prachtige openings performance van Lotte Timmermans en Lara Knoops (dans). Een mooie start van het nieuwe schooljaar en wat was iedereen blij elkaar weer live te zien!
 • Op 3 september was Hollywood in de klas bij basisschool de Beemden om hun film op te nemen voor het Unicef Kinderrechten Filmfestival.
 • Op 7 september had CultuurBox een (kennismakings) gesprek met de nieuwe ICC-er van de Sint-Petrusschool Nikki van Heesch. Nikki gaat samen met nog 2 andere leerkrachten uit Boxtel de vernieuwde ICC basiscursus volgen, te weten Jeanette Keus van het Vada College en Jeanine Habraken van basisschool de Beemden.
 • Op 9 september had CultuurBox een stand van zaken gesprek bij basisschool de Beemden samen met Tom de directeur en de nieuwe ICC-er Jeanine.
 • Op 14 september heeft er een gesprek plaatsgevonden met Marlijn Gelsing van Kunstloc Brabant over de nieuwe leerlijn Kunst en technologie. “Waar liggen kansen en mogelijkheden voor de scholen in Boxtel?” en “Hoe kunnen we Kunst en Technologie verbinden aan andere kunstdisciplines en zaakvakken?”
 • Op 15 september had CultuurBox samen met Beat it Muziekeducatie een gesprek bij de Sint-Theresiaschool over de mogelijkheden m.b.t. meer muziek in de klas.
 • Op 21 september heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met directrice Wilma van der Pol van de Sint-Willibrordusschool in Esch. Deze school sluit met ingang van 1 januari 2021 aan bij Boxtel. Als CultuurBox verwelkomen we de school (welke ook CmK Cultuurloper school zal worden) dan ook van harte! De ICC-er van deze school zal deel gaan nemen aan de ICC bijeenkomsten én de school gaat mee in het Lokale kunstmenu dat de scholen gezamenlijk met CultuurBox vormgeven. Mooie ontwikkelingen!
 • Op 22 september was CultuurBox te gast bij basisschool de Hobbendonken tijdens de teambijeenkomst. Doel: met elkaar bekijken hoe Kunst -en Cultuureducatie geïntegreerd kan worden met de thema’s van de methode BLINK.
 • Op 23 september hebben de nieuwe ICC-er van het Vada College Jeanette Keus en CultuurBox nader kennis gemaakt en gespard over wat er mogelijk is binnen de school met betrekking tot Kunst- en Cultuureducatie, op maat en passend bij de doelgroep. Het Vada College is Cultuurloper school geworden!
 • Op 28 september had CultuurBox samen met Beat it Muziekeducatie een gesprek bij basisschool de Hobbendonken over de mogelijkheden voor meer muziek in de klas.
 • Op 29 september heeft CultuurBox stand van zaken gesprekken gevoerd met directeur Bart van HUB Boxtel en directeur Karin en ICC-er Nikki van de Sint-Petrusschool.
 • De opening van de Kinderboekenweek heeft op alle scholen op 30 september plaatsgevonden. Bij OBS de Spelelier hebben ze de Kinderboekenweek voor alle groepen op een hele speciale wijze geopend. Danseres LotteTimmermans opende de dag met een prachtige dans genaamd: ”Van aap naar danser”.
 • Op 1 oktober is de ICC cursus “nieuwe stijl” gestart met trainer Jacqueline Braat. Deze cursus is in samenwerking met Kunstloc Brabant en Plaza Cultura opgezet. Vanuit Boxtel nemen drie nieuwe toekomstige ICC-ers deel, te weten Nikki van Heesch van de Sint-Petrusschool, Jeanine Habraken van basisschool de Beemden en Jeanette Keus van het VADA college.
 • Op 26 oktober vond er een kennismakingsgesprek plaats met ICC-er Maaike Poirters van de Sint-Wilibrordusschool in Esch. Deze school zal met ingang van 1 januari 2021 aansluiten bij Boxtel en wordt ook CmK/Cultuurloperschool.

Meer informatie
Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument ontwikkeld door Kunstloc Brabant om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug in het traject.

Vragen en overwegingen
Heb je specifieke vragen over de CmK-regeling in relatie tot de mogelijkheden op jouw school? Stel je vragen gerust per mail (info@cultuurbox.eu) of bel met CultuurBox voor een afspraak.