Door andere ogen

2 september 2020

Herijkte canon biedt kansen voor inclusiever lesgeven!
Op basis van nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen besteedt de canon nu meer aandacht aan het koloniale verleden, gastarbeiders en vrouwen. Wat voor aanknopingspunten biedt de vernieuwde canon voor (geschiedenis)docenten om inclusiever les te geven? En wat kunnen educatiemedewerkers van musea ermee?

Hier lees je meer.