Fonds Versterking Cultuureducatie VMBO

26 november 2018

VOLGENDE RONDE OPENT OP 7 JANUARI 2019.

Het Fonds voor Cultuur Participatie ondersteunt met deze regeling projecten waarmee jij als school een volgende stap zet in cultuureducatie. Door een groot aantal scholen te steunen hoopt zij binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.

Aanvraagrondes
Er zijn drie aanvraagrondes. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober [gesloten]
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

Bedragen
• De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.
• Je draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.
• Aanvragen boven de € 25.000,- worden voorgelegd aan een externe adviescommissie.

Het volledige budget van € 5.800.000 is als volgt verdeeld:
1. gesloten
2. € 2.800.000 voor de aanvraagronde van 2019
3. € 2.200.000 voor de aanvraagronde van 2020

Klik hier voor de totale subsisieregeling en een overzicht van de benodigde documenten