Impulsgeldenprogramma 2019

12 december 2018

Als Gedeputeerde Staten positief besluiten stelt de Provincie volgend jaar een budget van ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar binnen het Impulsgeldenprogramma. Net zoals voorgaande jaren gaat het bij de Impulsgelden om aanvragen waarmee makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector.

Als Gedeputeerde Staten instemmen, kunnen er vanaf 7 januari 2019 aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse cultuurlening worden ingediend. De verschillende indientermijnen zijn over het jaar verdeeld: van 14 t/m 20 januari, van 29 april t/m 5 mei en van 23 t/m 29 september. Lees hier meer over de impulsgelden in 2019.

Dit najaar zijn er binnen het impulsgeldenprogramma 13 projecten gehonoreerd. Daarmee is het subsidieplafond voor 2018 bereikt.