Inspiratievolle ICC Bijeenkomst in Mubo Boxtel

30 maart 2022

Op maandag 28 maart jl. kwam CultuurBox weer samen met de ICCers (Interne Cultuur Coördinatoren) van de dertien Cmk basisscholen.
Een bijeenkomst met een feestelijk tintje - omdat wij elkaar eindelijk weer fysiek konden treffen (sinds de lockdowns) maar ook moesten wij na dertien jaar afscheid nemen van ICCer Janneke Phillips van de Vorsenpoel i.v.m. haar overstap naar een nieuwe baan als leerkracht in Den Dungen. CultuurBox wenst Janneke heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan!

Deze ICC bijeenkomst mochten wij gebruik maken van de beschikbare vergaderruimte in Mubo (Museum Boxtel); een ontzettend prettige ruimte voor ons om o.a. de status van het lokale kunstmenu 2022-2023 door te nemen. Nadruk lag hierbij op de te kiezen voorstellingen (domein 3) rondom de disciplines dans en literatuureducatie.
Vervolgens kregen de ICCers informatie over het nieuwe educatieproject van Mubo 'Boxtel in de oorlogsjaren' waarop zij (netals de leerlingen in dit project) zelf aan de slag mochten met morse. En dat ging eigenlijk best wel heel aardig! Het educatieproject van Mubo is ontwikkeld door oud leerkracht van de Molenwijkschool Anke Snijders.

We sloten de vergadering af met een prikkelende introductie van (stads)dichter (Meijerijstad) en spoken word artist Rick Terwindt. 
Hij zal in het kader van het Literatuur en Dansjaar 2022-2023 uit te nodigen zijn als Dichter in de klas en biedt pöezie workshops aan. Ook zal hij mogelijk een rol hebben als spoken word artist in een urban (dans) voorstelling i.s.m. Dukebox. Maar dit wordt in juni duidelijk wanneer alle scholen hun keuzes voor het volgende schooljaar hebben gemaakt.
Om alvast in de stemming te komen voor het Literatuur en Dansjaar ontvingen al onze scholen deze ICC bijeenkomst een exemplaar van zijn dierdicht 'Het is nu Onderwater later' en droeg Rick zijn speciaal voor het lokale kunstmenu geschreven gedicht 'Dansen maar' voor.
 

Dansen maar
door: Rick Terwindt

Het papier danst onder je woorden

Bekent ritme, ook zonder akkoorden

Zinnen willen maar niet met een einde beginnen

Waardoor woorden zichzelf uitvindingrijk verzinnen

Je pen wil schrijven, blijven bewegen

En pas dan komen woorden danspassen tegen

Opgaan in literatuur- en dansjaar

Genoeg gedicht nu, dansen maar!