Kennismakingslessen 'muziek' voor basisscholen

28 januari 2020

‘Muziek proeven’ op basisschool de Hobbendonken

De groepen 5 tm 8 van de Hobbendonken nemen al enkele weken deel aan een kennismakingstraject voor muziek. Kinderen mogen verschillende instrumenten uitproberen, een instrument van thuis meenemen naar de les, zelf dirigeren én leren door te dóen op een speelse manier de basisbeginselen van muziek kennen. Er wordt toegewerkt naar een presentatie net voor de carnavalsvakantie.

Consulent Muziek Educatie van CultuurBox Michel Bergman wil met deze introductielessen kinderen enthousiast maken voor muziek. Het samen spelen en onderzoeken staat hierbij centraal.
Het muziektraject wordt na de Hobbendonken ook uitgezet op andere geïnteresseerde scholen.

ESSO
Kinderen die na de kennismaking door willen gaan met muziek kunnen aansluiten bij een Educatief Samen Speel Orkest (ESSO). Het doel van dit orkest is een nieuwe manier van samen muziek maken, waarbij alle muziekinstrumenten mee mogen doen en ook lokale muzikale aanbieders als gastdocent aan kunnen sluiten. Daarbij wil CultuurBox ook kinderen aantrekken die normaliter niet zo gemakkelijk in contact komen met muziekonderwijs. Denk aan allochtone kinderen of kinderen uit minima gezinnen.
 

Wil jij meer weten over dit muziektraject? Neem contact op met Michel Bergman via michel@cultuurbox.eu