Maak samen met IDFA en groep 8 een einddocumentaire

20 april 2021

Bij IDFA Docschool | Einddoc maken leerlingen zelf een documentaire. Ze worden in korte tijd door ervaren programmamakers opgeleid tot kritische, creatieve filmmakers. De IDFA Docschool |Einddoc is een mooie herinnering voor leerlingen aan hun 8-jarige basisschoolperiode. Tegelijkertijd is het een blijvend document voor de school. Een mooie vervanging van de eindmusical.

Hoe gaan we te werk?

Twee IDFA filmmaaksters kiezen samen met de school een thema (of meerdere thema’s) voor de documentaire. Dit kan een onderwerp zijn dat te maken heeft met een historische gebeurtenis in de omgeving, een belangrijk thema in het leven van de kinderen maar ook het leven op school en daarbuiten. De input van de docent en de kinderen is hierbij meer dan welkom. Belangrijk doel is om de kinderen gezamenlijk te laten reflecteren op hun periode op school en dit hen te laten verwerken in de film. De benadering van het gekozen thema zal positief zijn uiteraard: het eindproduct wordt een film in documentairestijl waar de kinderen later met plezier nog naar terug kunnen kijken: Een duurzaam souvenir van hun basisschooltijd.

Opbouw

De leerlingen krijgen allereerst een introductieles, waarin het genre documentaire wordt uitgelegd. Onder leiding van de filmmakers kijken en bespreken de leerlingen een jeugddocumentaire. Thema’s als beeldtaal, verschil fictie/ non-fictie worden uitgelegd. Verder wordt het programma van het project toegelicht.

In de tweede les gaan de leerlingen samen met de filmmaaksters brainstormen. Tijdens de brainstorm verzinnen ze met de leerlingen allerlei onderdelen voor de film. Te denken valt aan: interviews, een rap/lied, een toneelstuk, foto’s met voice-over et cetera. Voor elke leerling moet er een passende rol zijn.

N.a.v. deze brainstorm maken de filmmakers een script, wordt de klas verdeeld in groepjes en de draaidag voorbereid. Voordat er gefilmd gaat worden, komen de filmmakers nog een keer langs om te repeteren en alles door te spreken.

Dan is het tijd om te filmen. Dit vindt plaats tijdens één hele schooldag. Vanzelfsprekend zijn het de leerlingen die onder begeleiding met professioneel apparatuur filmen, geluid opnemen, regisseren en interviewen. Het door de leerlingen gefilmde materiaal gaan de filmmakers monteren. Van alle onderdelen maken zij één mooie documentaire.

Het mooiste is natuurlijk als deze documentaire daarna feestelijk wordt vertoond met veel publiek in een filmhuis of bioscoop of op school zelf.

Overzicht lessen en kosten

De Einddoc kan op verschillende manieren tot stand komen. Dit is afhankelijk van tijd, geld en beschikbaarheid van de leerkrachten. Uiteraard is IDFA bereid om mee te denken en te praten over een passend programma. Hieronder een algemeen kostenoverzicht van het volledige project:

Voorgesprek met IDFA filmmaaksters: 1 uur (x2 medewerkers)

Les 1 introductie: 3 uur (x 2)

Les 2 brainstorm: 3 uur (x2)

Schrijven script door IDFA filmmaaksters: 4 uur (x2)

Les 3: terugkoppelen en repeteren: 3 uur (x2)

Draaidag: 7 uur (x2)

Montage door IDFA maaksters: 40 uur

Eindpresentatie, vertoning film: 2 uur (x2)

IDFA producent: 10 uur

Totaal: 96 uur

Uurtarief: €50 per uur

Totaal kosten: 96 uur x €50 = €4800 *

*Hier komen nog kosten bij zoals een kilometervergoeding, productiekosten en materiaalkosten. Uiteindelijk zal het hele project ongeveer 5000 kosten.

Interesse of meer informatie? Neem contact met IDFA docschool op.