Méér Muziek in de Klas op Boxtelse scholen

14 juli 2021

Muziek is belangrijk voor iedereen. We beleven en ervaren het ieder op een eigen wijze. We luisteren ernaar, we dansen erop, we zingen en spelen muziek, alleen, maar zeker ook samen! We gebruiken muziek om onze emoties en gevoelens uit te drukken, om verdrietig te zijn, om vrolijk te worden en/of om te ontspannen. Iedereen is, op zijn/haar eigen manier, een muzikaal mens. En al die muziek helpt ons om te ontdekken wie we zijn en te worden wie we willen worden, maar ook om anderen beter te begrijpen. Door muziek te maken worden we creatiever, kunnen we beter problemen oplossen en worden we slimmer.

Vanuit de vraag vanuit het onderwijs om meer uit de muzieklessen op school te halen, is CultuurBox samen met een lokale werkgroep én landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas gestart met het traject Méér Muziek in de Klas Boxtel.

Méér Muziek in de Klas Boxtel vindt het belangrijk dat alle kinderen in Boxtel verschillende vormen van muziekonderwijs krijgen op school. Muziekonderwijs op school biedt de mogelijkheid om in de klas met muziek aan de slag te gaan, om je in een naschoolse activiteit verder door te ontwikkelen en vervolgens verder te gaan in de vrije tijd. Dat kan bij een al reeds bestaande muziekvereniging, een muziekschool maar ook door te gaan samenspelen met kinderen van verschillende scholen in Boxtel in een Boxtels Breed Samenspeelorkest. En dat alles in samenspraak en in goed overleg met elkaar!

De werkgroep wordt op termijn en waar nodig verder aangevuld met directies van andere onderwijs stichtingen, zelfstandig werkende muziekdocenten, muziekscholen en andere (lokale) partners die iets kunnen en willen gaan betekenen voor het muziekonderwijs in Boxtel.

Op drie pilotscholen is inmiddels gestart met Méér Muziek in de Klas Boxtel. De kinderen maken samen met docenten Giel en Lotte van Beat it Muziekeducatie in vijf inschoolse en vijf naschoolse lessen kennis met een vernieuwende vorm van muziekonderwijs waarbij het gaat om: onderzoeken, ontdekken, samenwerken en stimuleren van de eigen creativiteit. Ook de leerkracht wordt betrokken en krijgt een coachende rol. Na de zomervakantie zullen ook andere scholen uit de gemeente Boxtel aan gaan sluiten.

Op 11 mei jl. ontving Gerry Roche, coördinator en intermediair bij CultuurBox, een vlaggetje waarmee de route naar een Boxtels MuziekAkkoord wordt ingezet. In een MuziekAkkoord staat welke organisaties zich inzetten voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen en hoe ze dat doen. Koningin Máxima was hier, als erevoorzitter van stichting van Méér Muziek in de Klas, bij aanwezig. Bekijk het videoverslag!

Op 28 juni jl. ontving CultuurBox een checque van Lionsclub Belle Amies voor de aanschaf van instrumenten. Lees verder...

Wil jij meer weten over Méér Muziek in de Klas Boxtel? Neem dan contact op met CultuurBox.

Lees ook het artikel 'Wat onderzoek ons leert over muziek op school' van Méér Muziek in de Klas