Nieuw aanbod: 'Met kunst op reis'- koffer

31 oktober 2018

Aanleiding
De huidige tijd vraagt veel van docenten. De werkdruk is toegenomen, klassen worden samengevoegd, verloven worden minimaal vervangen, er is minder ondersteuning beschikbaar, meetbare normen gaan omhoog.Kortom: De lat wordt steeds hoger gelegd. Dit heeft tot gevolg dat vakken zoals Kunstzinnige oriëntatie (beeldende vorming, dans, muziek en spel) minder aandacht krijgen dan de meetbare vakken.
De vaardigheden van kinderen in de 21e eeuw vragen om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creatief denken, omdat kinderen worden opgeleid voor bestaande maar ook nog niet bestaande beroepen in een snel veranderende samenleving. Er zal steeds meer een beroep gedaan worden op het creatieve denkvermogen van kinderen en daarom is het creatieve vak zo belangrijk. Creatief zijn is creatief denken, onderzoekend en probleemoplossend zijn.

Met kunst op reis
Dit programma “Met Kunst op Reis” beoogt in te spelen op basisvaardigheden, probleemoplossend vermogen, omgaan met het onbekende en toepassingsgericht werken. “Met Kunst op Reis” verbindt creativiteit met de zaakvakken, daardoor wordt elke leerling gestimuleerd om mee te doen. Leerlingen ( in de bovenbouw) stellen hoge eisen, zijn kritisch op hun beeldend werk, zijn snel afkeurend naar zichzelf en vragen om diepgang. Dit programma is hierop afgestemd en omvat wereldoriëntatie, cultureel erfgoed en geschiedenis.

Door middel van een ontdekkingsreis zullen ze kennis maken met aspecten als creatief zijn en creatief denken en hoe je het kunt gebruiken in je dagelijks leven. Creatief zijn is meer dan beeldend werk maken, het is de weg ernaartoe, de puzzel, het stellen van de juiste vragen, zoeken naar oplossingen, ontdekken maar vooral ook het plezier ervaren.

Voor de leerkracht een zachte duik in de wereld van creatieve vorming, die mooi aansluit en complementair is aan de leerdoelen uit het reguliere curriculum. Daarbij komen verschillende leerniveaus zoals geformuleerd in de Bloom taxonomie aan de orde.

Meer info vind je in onderstaande PDFjes.