Ontmoet Fenna Kruijsse van Buro Buiten de Lijntjes

31 augustus 2020

''Door het stimuleren van creativiteit en eigenheid ontdekken kinderen hun talenten en leren zij omgaan met uitdagingen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die nodig zijn in onze snel veranderende wereld. De creatieve processen die Buro Buiten de Lijntjes begeleidt dragen bij aan het ontwikkelen van onder andere die vaardigheden.'' (Visie Buro Buiten de Lijntjes)

Wie is Buro Buiten de Lijntjes
Mijn naam is Fenna Kruijsse en met Buro Buiten de Lijntjes combineer ik mijn passie voor de [creativiteits] ontwikkeling van kinderen, pedagogiek en beeldende vorming. Ik woon in ’s-Hertogenbosch en heb daar de kunstacademie en de Master of Special Educational Needs [specialisatie Jonge kind} gestudeerd. Elk kind is uniek en ik geloof dat iemands persoonlijkheid zijn kracht is. Met Buro Buiten de Lijntjes wil ik op verschillende manieren bijdragen aan de persoonsontwikkeling van kinderen

Jarenlang heb ik, in verschillende functies, gewerkt in de kinderopvang sector en werkte intensief samen met het onderwijs. Hier heb ik veel mogen leren, met name over hoe kinderopvang en onderwijs elkaar kunnen versterken. Dit zijn twee fantastische sectoren waarin ik merkte dat er veel passie en behoefte is aan input en begeleiding van creativiteit bij kinderen. Door mijn ervaring in onderwijs, kinderopvang,  als leidinggevende en in de beeldende vorming bied ik een waardevolle invalshoek op kindontwikkeling

Wat doet Buro Buiten de lijntjes?

Kunsteducatieve projecten
Buro Buiten de Lijntjes biedt kunsteducatieve projecten aan in [primair] onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Deze projecten kunnen volledig op aanvraag ontwikkeld worden maar het is ook mogelijk om eenmalig een kunst activiteit aan te bieden. Omdat Buro Buiten de Lijntjes zich focust op creativiteitsontwikkeling heeft het creatieve proces de focus. In een creatief proces is het eindresultaat nog onbekend. Dit vraagt om een andere werkwijze dan wij gewend zijn in onze resultaatgerichte maatschappij.

Vaak ontstaan projecten naar aanleiding van een bestaand kunstwerk, kinderboek, verhaal of thema. Uiteraard kan ik ook aansluiten bij de leerlijn beeldende vorming of de specifieke vraag van de opdrachtgever. Hierover ga ik graag in gesprek want ik geloof in maatwerk.

‚ÄčAdvies & workshops
Naast kunsteducatieve projecten richt Buro Buiten de Lijntjes zich op advies en deskundigheidsbevordering. Op die manier kan optimaal de creativiteitsontwikkeling van kinderen worden gestimuleerd. Dit doe ik door middel van begeleiding en advies aan onderwijs- en pedagogisch professionals en hun organisaties. Denk hierbij aan;

  • Advies in het inrichten van creatieve groepsruimtes.
  • Workshops/presentaties in het begeleiden van creatieve processen bij kinderen.
  • Advies in hoe je creativiteitsontwikkeling in je beleid kan opnemen.  
  • Invulling van een studiedag.

Bewustwording
Wat is creativiteit eigenlijk? Waarom is het waardevol om hier aandacht aan te besteden in het onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang? Om bewustwording rondom deze vragen te creëren schrijf ik graag artikelen. Momenteel mag ik maandelijks een blog schrijven voor Kinderopvang totaal

Meer weten
Fenna Kruijsse
T: 0638516212
M: buitendelijntjes@gmail.com
Volg op instagram