Regiocanons in Noord Brabant

7 januari 2019

Wat iedereen zou moeten weten over geschiedenis en erfgoed in zijn buurt. Hoe neemt u als erfgoedinstelling deel?

Van de Burcht van Rode in Meierijstad tot de Volkeraksluizen bij Moerdijk! Verspreid over de provincie Noord-Brabant zijn inmiddels heel wat regiocanons te vinden. Via Entoen.nu biedt Erfgoed Brabant erfgoedinstellingen een podium om betekenisvolle lokale verhalen voor het onderwijs toegankelijk te maken. Maar waarom wilt u als erfgoedinstelling een regionale canon? En hoe pakt u dat aan?

Wij dagen u uit om mee te doen! Kijk voor meer informatie op de website van Erfgoed Brabant.