Start ICC basiscursus met Robin Brugman

14 november 2022

In het nieuwe jaar starten we in onze regio weer met een ICC basiscursus. Dit jaar wordt de cursus verzorgd door Robin Brugman.

ICC-cursus regio Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel
Als cultuurcoördinator ben je binnen de school de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media houd jij het overzicht op de inhoud van het cultuureducatieve programma, leg je relaties binnen en buiten de school en zorg je ervoor dat er heldere plannen liggen.

Vanaf januari 2023 starten we met een training voor (nieuwe) interne cultuurcoördinatoren (ICC) in het basisonderwijs, de ICC-cursus, om zich verder te professionaliseren in deze rol. De training is geschikt voor onderwijs(ondersteunend) personeel met een coördinerende taak op het gebied van cultuuronderwijs. In deze training ga je aan de slag om het cultuuronderwijs en jouw rol op school naar een hoger plan te tillen. 

Inhoud training
In onze ICC-cursus ondersteunen we je als professional om een stevig cultuurprogramma voor je school vorm te geven, wat bijdraagt aan de kwaliteit van je onderwijs. We werken daarbij vanuit de eigen, persoonlijke ontwikkelwens en leren over en in drie vormen van kwaliteit:

  • De inhoudelijke kwaliteit (algemene kennis van kunst & cultuur, ontwikkelingen in het domein en het vormen van visie);
  • De relationele kwaliteit (samenwerken binnen en buiten de school, gesprekstechnieken, werken aan draagvlak en het vergroten van je netwerk);
  • De operationele kwaliteit (het organiseren van activiteiten en zicht op randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen).

Omdat we werken vanuit eigen ontwikkelwensen, wordt het programma continue op maat ingericht. Binnen de training is daarbij veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (waarom ben je icc’er? waar sta je? waar wil je naartoe?), de lokale omgeving (wat is de culturele omgeving waar we ons bevinden? wat kunnen we voor elkaar betekenen?), het maken van concrete plannen (hoe geef ik visie vorm? wat is er financieel nodig voor een goed cultuurplan?) en het uitwisselen van ervaringen met andere cursisten.

De cursus leidt op tot een landelijk, door het LKCA uitgevaardigd, erkend certificaat.

Waar werken we naartoe?
Aan de hand van de schoolsituatie wordt er gewerkt aan een (idee voor een) beroepsproduct of plan voor jouw beroepspraktijk. Voorbeelden van zo’n product of plan zijn een visiedocument, een ontwikkelkaart, een lesproduct of een artistieke interventie.Dit hoeft dus niet per definitie een cultuurbeleidsplan te zijn (zeker als deze al geschreven is voor de school).

Je onderbouwt daarbij hoe dit plan of beroepsproduct tot stand is gekomen en hoe dit bijdraagt aan jouw ontwikkeling als cultuurcoördinator. Ook voer je minimaal 1 gesprek binnen je school (met collega’s of directie) over cultuuronderwijs. Ten slotte maak je in een eindpresentatie zichtbaar wat je beroepsproduct of plan is en hoe de training heeft bijgedragen aan jouw ontwikkeling als cultuurcoördinator.

Over de trainer
De training wordt verzorgd door Robin Brugman. Robin speelde al op jonge leeftijd in verschillende theatervoorstellingen. Zijn passie voor spel en doceren leidde tot de keuze voor de opleiding aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Een onderdeel van deze studie was de specialisatie Transculturele Pedagogiek en Culturele Antropologie in Suriname. Vanuit het lesgeven op verschillende basisscholen, kwam hij terecht als docent en adviseur bij Fontys Hogescholen, waar hij de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld in het samenbrengen van kunst en onderwijs op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau.

Robin is mede-eigenaar van de daaruit ontwikkelde Stichting Cultlab – deze stichting is actief in de (Tilburgse) cultuursector. Van 2017 tot en met 2022 was hij ook werkzaam als adviseur Kunsteducatie en Vervolgonderwijs bij Kunstloc Brabant. Robin is door zijn betrokkenheid bij diverse theaterproducties en door zijn werk voor Kunstloc, Cultlab en Fontys goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector, zowel op amateurniveau als professioneel niveau.

Data training 2022-2023

De training vindt plaats op de volgende data en tijden:

  • Maandag 23 januari 2023      15:00 - 18:00 uur
  • Maandag   6 maart 2023        09:00 - 15:30 uur
  • Maandag 17 april 2023           09:00 - 15:30 uur
  • Maandag 22 mei 2023            09:00 - 15:30 uur
  • Maandag 12 juni 2023            15:00 - 18:00 uur
  • Maandag 3 juli 2023               16:00 - 19:00 uur

Voorafgaand aan de training zullen er (online) intakes gepland worden.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn €500. Voor CmK-scholen, of scholen die binnen een CmK-gemeente met minder dan 90.000 inwoners vallen, is slechts 60% daarvan eigen rekening. Naast 28,5 contacturen moet rekening worden gehouden met ongeveer hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt daarmee ca. 50 uur.

Aanmelden
Dat doe je via de website van de Cultuurloper.