Vernieuwde ICC basiscursus van start in oktober 2020! Ben jij erbij?

10 juni 2020

Ook komend jaar bieden we in onze regio weer een ICC basiscursus aan en wel de vernieuwde varian zoals deze afgelopen schooljaar voor het 1e gedraaid heeft in onze regio onder begeleiding van Bram Relouw van KunstLoc en Jacqueline Braat van Arti-tof.

  • 1e bijeenkomst: donderdag 1 oktober 2020 van 15.00-18.00 uur, locatie: nader te bepalen maar in ieder geval in de Maas- en Meierij regio
  • 2e + 3e bijeenkomst: donderdag 5 november 2020 van 9.00-15.30 uur  locatie: nader te bepalen maar in ieder geval in de Maas- en Meierij regio
  • 4e + 5e bijeenkomst: donderdag 10 december 2020 van 9.00-15.30 uur, locatie: nader te bepalen maar in ieder geval in de Maas- en Meierij regio
  • 6e + 7e bijeenkomst: donderdag 14 januari 2021 van 9.00-15.30 uur, locatie: nader te bepalen maar in ieder geval in de Maas- en Meierij regio
  • 8e bijeenkomst: 25 februari 2021 van 15.00-18.00 uur, locatie: nader te bepalen maar in ieder geval in de Maas- en Meierij regio
  • 9e bijeenkomst = certificaatuitreiking: 18 maart 2021 van 16.00-19.00 uur, locatie: nader te bepalen maar in ieder geval in de Maas- en Meierij regio

Inhoud ICC cursus nieuwe stijl
In schooljaar 2019-2020 heeft voor de eerste keer de ICC cursus Brabant "nieuwe stijl" plaats gevonden in onze regio. Verschil met de 'gewone' ICC cursus Brabant is dat deze nog veel meer uitgaat van de eigen leervragen van de deelnemers en ook veel aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de icc'er zelf en hoe deze met de icc-rol omgaat. Ook is er veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collegaleerkrachten, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bram Relouw: bram.relouw@kunstlocbrabant.nl of met Gerry van CulturBox of Kristel van Plaza Cultura.

Prijs
De kosten voor de cursus zijn €500. Voor DCL-scholen en scholen die niet met DCL werken, maar wel binnen DCL-gemeenten vallen, is 25% daarvan voor eigen rekening: €125.

Inschrijven
Dat kan via de website van de Cultuurloper.