Vijf adviezen voor burgerschap op het vmbo

7 december 2020

Bron: lkca

Leerlingen van nu zijn echte beelddenkers: ze zijn gewend aan enorme hoeveelheden visuele prikkels. Daar kun je in het onderwijs gebruik van maken. Dus hoe maak je burgerschapsonderwijs aantrekkelijk voor vmbo-leerlingen? Door kunst en erfgoed in te zetten.

Door Sarina Hoogendam, Semih Solmaz en Annemarie Hogervorst

Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland maakten samen de Digitale Scheurkalender Burgerschap, een gratis online tool met kant-en-klare lessen voor burgerschapsonderwijs. Aan bod komen grote thema’s als diversiteit, solidariteit, globalisering en vrijheid van meningsuiting. Ieder onderwerp wordt ingeleid met een kunstwerk en bekeken vanuit historische feiten.

De Digitale Scheurkalender Burgerschap zet cultuureducatie vakoverstijgend in. De digibordlessen zijn toe te passen tijdens mentorlessen en maatschappijleer, maar sluiten ook aan bij de vakken ckv, Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde. De thema’s van de Digitale Scheurkalender Burgerschap zijn gebaseerd op het curriculumvoorstel van schoolleiders en docenten dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt.

Een groep vmbo-docenten hielp bij het ontwikkelen van de lessen. Lees de vijf belangrijkste adviezen die ze meegeven.

Geïnteresseerd in de Digitale Scheurkalender Burgerschap? De lessen zijn online te vinden via www.digitalescheurkalender.com, wachtwoord burgerschap.