Over Ons

Wij zijn een marktplaats voor cultuureducatie

In Boxtel

Welkom op de website van CultuurBox, de marktplaats voor cultuureducatie in Boxtel.Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door CultuurBox bij elkaar gebracht: de vraag vanuit peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, primair - en voortgezet onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Ondersteuning

CultuurBox staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. U staat er niet alleen voor, CultuurBox ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken en vormgeven van beleids- en actieplannen, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, het opzetten van ateliers, projectweken etc. 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Naast het coördinatorschap van CultuurBox vervult coordinator Gerry Roche ook de CmK intermediairsrol binnen de gemeente Boxtel. In Brabant wordt dit traject doorlopen m.b.v. De CultuurLoper, die werd ontwikkeld door Kunstbalie.

Cultuurbox Cultuuraanbod voor Boxtel

Het team

Algemene contactgegevens CultuurBox
Email. info@cultuurbox.eu
Tel. 06 - 50553099

Gerry Roche
Coördinator van CultuurBox
Email: Gerry@cultuurbox.eu

Michel Bergman
Muziekconsulent
Email: Michel@cultuurbox.eu

Eefje van Boxtel
Algemeen ondersteuner
Email: Eefje@cultuurbox.eu