Over Ons

Hallo, wij zijn het team van CultuurBox!

CultuurBox is dé onafhankelijke bemiddelaar die verbindingen tot stand brengt tussen het onderwijsveld en de culturele sector in de gemeente Boxtel.Samen werken we aan kennis over- én inzicht in cultuureducatie voor trap 1 (inschools), trap 2 (naschools) en trap 3 ( doorverwijzing op het gebied van specialisatie naar de vrije markt). Het team van CultuurBox bestaat uit: Gerry Roche en Eefje van Boxtel.

Samen werken we aan de uitvoering van onze passie: ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten, waarbij er vooral aandacht voor talentontwikkeling mag zijn uitgaande van de competenties van de Cultuur Loper, namelijk het onderzoekend, reflecterend en creërend vermogen. Onze kernwaarden zijn: transparantie, onafhankelijkheid, creativiteit, inspiratie, passie en dienstverlening.

Gerry Roche

Gerry is de netwerker, verbinder en pionier, die werkt vanuit intuïtie, gevoel en betrokkenheid en van daaruit verbindingen maakt tussen scholen en cultuuraanbieders. Ze is een levensgenieter die houdt van lekker eten, het buitenleven én reizen! Gerry houdt zich bezig met financiën, begeleiding van de scholen in Boxtel, netwerkt er flink op los om zo kansen en mogelijkheden te creëren en werkt met grote regelmaat samen met collega’s van Stichting Brede Scholen Boxtel, KunstLoc, Gezamenlijke Marktplaatsen Maas en Meierij en Plaza Cultura.

Eefje van Boxtel

Eefje neemt als projectmedewerker met name het Lokale Kunstmenu voor haar rekening. Ook verzorgt zij de nieuwsbrieven van CultuurBox, website en social media en zo nu en dan verschijnt er ook een poster of illustratie van haar hand! Met haar achtergrond als docent beeldende vorming en illustratrice is zij een creatieve toevoeging aan het team. Haar focus ligt op kwaliteit, efficiëntie en een persoonlijke benadering. Op de werkvloer mag daarbij voor haar plezier en de nodige humor zeker niet ontbreken!

Wat wij doen

CultuurBox verbindt de scholen in Boxtel met zoveel mogelijk lokale en regionale culturele aanbieders, passend bij de geformuleerde vraag van de school. De vraag is een aanvulling op het eigen, verankerde lesprogramma rondom kunst en cultuur. CultuurBox is een kenniscentrum op het gebied van cultuureducatie voor inschoolse- en naschoolse activiteiten en voor doorverwijzing naar specialisatie in de vrijetijdsmarkt. Door middel van advies en kennisoverdracht ondersteunen en stimuleren wij het onderwijs en culturele aanbieders bij de inrichting van hun educatieve programma.

Waarom doen we dat?

Onze ambitie is dat alle kinderen in Boxtel zich optimaal mogen ontwikkelen en kwalitatief goed cultuuronderwijs mogen volgen. Dat realiseren we samen met het onderwijs middels een doorlopende leerlijn cultuureducatie én in relatie met de culturele omgeving. We willen daarmee bereiken dat leerlingen hun eigen talenten en verbeeldingskracht leren ontdekken en uiten en daarmee hun identiteit invulling kunnen geven. Dit doen we uiteraard in samenwerking met de scholen en (professionele) culturele aanbieders die culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de scholen en passen binnen de doorlopende leerlijn.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de gemeente Boxtel vinden we cultuureducatie belangrijk. Twaalf scholen doen dan ook mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). We werken als leidraad met De Cultuur Loper van KunstLoc en Erfgoed Brabant. De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. CultuurBox (Gerry Roche) begeleidt, als CMK intermediair deze 12 scholen in de gemeente Boxtel.

logo cultuurbox groot