CultuurBox

Welkom op de website van CultuurBox, de marktplaats voor cultuureducatie in Boxtel.Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door CultuurBox bij elkaar gebracht: de vraag vanuit peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, primair - en voortgezet onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Ondersteuning

CultuurBox staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. U staat er niet alleen voor, CultuurBox ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken en vormgeven van beleids- en actieplannen, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, het opzetten van ateliers, projectweken etc.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Naast het coördinatorschap van CultuurBox vervult coordinator Gerrry Roche ook de CmK intermediairsrol binnen de gemeente Boxtel. In Brabant wordt dit traject doorlopen m.b.v. De CultuurLoper, die werd ontwikkeld door Kunstbalie.

Medewerkers

 
2014-11-18 Gerry profielfoto Afbeelding1
Gerry Roche
Coördinator van CultuurBox
 Michel Bergman
Consulent muziek

CultuurBox valt onder de Brede Scholen Boxtel en is te vinden in De Wilgenbroek, Doctor de Brouwerlaan 74, 5283 EE in Boxtel.

Scholing

CultuurBox biedt de mogelijkheid tot het organiseren van scholing van leerkrachten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Het is ook mogelijk om leerkrachten te scholen in een bepaalde kunstdiscipline om bijvoorbeeld de muziek-, dans- of beeldende lessen beter te ondersteunen en te integreren in het onderwijs.

Nieuwsbrief

CultuurBox verzorgt iedere maand een digitale nieuwsbrief waarin lokaal en regionaal/landelijk nieuws op cultureel gebied gebundeld wordt. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Vul dan even het invulveld in bovenaan deze pagina.