CultuurBox

Welkom op de website van CultuurBox, de marktplaats voor cultuureducatie in Boxtel.Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door CultuurBox bij elkaar gebracht: de vraag vanuit peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, primair - en voortgezet onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Ondersteuning

CultuurBox staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. U staat er niet alleen voor, CultuurBox ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken en vormgeven van actieplannen, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, het opzetten van ateliers, projectweken etc.

Medewerker

 

Werkplek

2014-11-18 Gerry profielfoto 
Gerry Roche
Coördinator van CultuurBox
 CultuurBox valt onder de Brede Scholen Boxtel en is te vinden in De Wilgenbroek,Doctor de Brouwerlaan 74,5283 EE in Boxtel

Scholing

CultuurBox biedt de mogelijkheid tot het organiseren van scholing van leerkrachten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Het is ook mogelijk om leerkrachten te scholen in een bepaalde kunstdiscipline om bijvoorbeeld de muziek-, dans- of beeldende lessen beter te ondersteunen en te integreren in het onderwijs.

CmK

Naast het coördinatorschap van CultuurBox vervult Gerry Roche ook de CmK intermediairsrol voor de gemeente Boxtel. In Brabant wordt het CmK traject gelopen d.m.v. de Cultuurloper, ontwikkeld door Kunstbalie.

Nieuwsbrief

CultuurBox verzorgt iedere maand een digitale nieuwsbrief waarin lokaal en regionaal/landelijk nieuws op cultureel gebied gebundeld wordt. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Vul dan even het invulveld in bovenaan deze pagina.