Angelaschool omgetoverd tot een waar museum!

Alle groepen van de scholen in Boxtel bezoeken dit schooljaar in het kader van het lokale kunstmenu het Noordbrabants museum.Maar.... de Angelaschool legt wel een heel prachtige verbinding met domein 3 (van de grote wereld) en domein 1(in school)

Met de groepen 1-2 hebben ze de afgelopen weken gewerkt rondom het thema "museum". 

Ze hebben samen verschillende schilderijen bekeken en over diverse kunstenaars gesproken en er zijn door de kinderen fantastische kunstwerken gemaakt.  

De museumregels en de werkwijze in het museum zijn aan bod gekomen en bijna alle groepen hebben al een bezoek gebracht aan Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch. 

Oud collega, juf Mieke Lemmens, heeft samen met alle oudste kleuters een prachtig 3D-kunstwerk gemaakt. 

Als afsluiting hebben de kinderen zelf een museum gemaakt waarin alle kunstwerken tentoongesteld waren. De kinderen mochten hun ouders zelf rondleiden in het museum, jassen in de garderobe hangen en kaartjes afstempelen. Het was een groot succes en de kinderen waren super trots!