Jos Vervoort

Mijn naam is Jos Vervoort. Ik ben 66 jaar en heb de afgelopen 40 jaar gewerkt in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en als muziekvakleerkracht. Tevens ben ik werkzaam geweest bij een kunstinstelling..

Ik heb voor dit vak gekozen, omdat ik er erg blij van word als ik kinderen zie opbloeien terwijl ze met muziek bezig zijn.

Specialisme: Mijn specialisme is het zingen met een groep kinderen (heel graag jonge kinderen vanaf drie, vier jaar). Ook het spelen met instrumenten is erg belangrijk; in het begin met klokkenspel/blokfluit en vele ritme instrumenten. daarna uitbouwen

Achtergrond/leservaring: 

Tweedegraads bevoegdheid. (Lennards instituut). (1977-1979)
Opleiding Muziek Speciaal. Deze leidt op tot muziekconsulent voor het speciaal onderwijs. Getuigschrift gehaald in juni 2005.

Basisschool De Oversteek, Liempde. 1976 - 1998
Kinderkoor school Liempde (1978-1990)
Musicals, schoolproject muziek, teamteaching

ZMOK – MLK Michaëlschool, Boxtel.
Vanaf oktober 2005 tot september 2006 1 dag per week als muziekvakleerkracht.
Projecten ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van kunst en cultuur

Mik ( Meierijse Instellingen Kunsteducatie). Oktober 2005 – september 2006
Projectmedewerker voor basisscholen en voortgezet onderwijs, waar we projecten ontwikkelden op het gebied van muziek, dans, theater en beeldend en combinaties hiervan.. (2 dagen per week) Marktplaatscoördinator Cultuureducatie (2 dagen per week)

September 2006 – februari 2009
Als manager onderwijs heb ik daarna deze projecten in het onderwijs ingebracht

Met betrekking tot lesgeven:

Muzieklessen AMV en later VIO op de muziekschool Boxtel. (1978-1990) (gemiddeld 4 lessen per week).  Lessen gegeven in Liempde, Gemonde, Esch, Lennisheuvel en Boxtel.

Twee muzieklessen per week op Saltho-onderwijs, Michaelschool, Boxtel In het kader van vrijetijdsbesteding. (vanaf 1999 tot 2007).

Vakleerkracht muziek op het SO van Saltho-onderwijs, Michaelschool in Boxtel. Vanaf september 2004 - 2007. (een dag per week)

Leerkracht muziek op het JRL in Boxtel, aan twee tweede klassen gymnasium en een derde klas vwo. (2001-2002). Gewerkt met de methode Intro.

Met betrekking tot het ontwikkelen:

Ontwikkelen van een muziekmethode voor de basisschool: Uitgaande van het lied met lessuggesties.
Per leerjaar 100 liedjes uitgezocht op leeftijd. Voor groep 1-2, 200 liedjes uitgezocht.
Gemiddeld per leerjaar ruim 30 liedjes voorzien van lessuggesties.

Ontwikkelen van een serie lessen voor de bovenbouw van het speciaal onderwijs:
We hebben met vier mensen (Gerie de Groot, Piet Paree en Hans Notermanns)

een vijftal thema’s ontwikkeld met veel eigen liedjes.
Deze lessenserie is medio oktober 2005 uitgegeven door De Toorts in Haarlem onder de naam van Marianne Wiersema en met de titel: "Muziek Speciaal".

Met betrekking tot het schrijven:

In opdracht van Adrie Bosch (tekstschrijver) een aantal gedichten op muziek gezet. Dit project is uitgegeven in 2006. Voor verdere informatie: www.deletterling.nl

Mijn grootste liefhebberij is muziek: zingen, spelen, presenteren en het ontwikkelen van lessen en projecten.

Mijn motto: Ieder kind heeft recht op schoonheid!

Beschikbaarheid: maandag dinsdag woensdag

Tarieven: op aanvraag

Jos Vervoort

Deken de Wijssttraat 12
5281 JW Boxtel

tel. 06 1967 1921
email: josvervoort52@gmail.com