CmK basistraining coachende gesprekstechnieken

12 mei 2022

Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het CmK traject en wat doe jij als cultuurprofessional (intermediair, co-teacher of icc'er) om dat proces te begeleiden.

De training gaat over:

  • Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken;
  • Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school, of leraar;
  • In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggericht werken);
  • Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om cultuureducatie vorm te geven.
  • Je krijgt inzicht in de doelstellingen van de CmK regeling en het traject De Cultuur Loper

Meer info en aanmelden
Meer info en de data voor schooljaar 2022-2023 lees je op de website van de CultuurLoper. 

NB: Deze training heette tot 2021 DCL-basistraining