Cultuureducatie is een vanzelfsprekendheid geworden

8 juni 2023

Kunst en cultuur kreeg flinke klappen in coronatijd, ook op scholen. Maar onderzoekers concluderen dat cultuuronderwijs, ondanks de nasleep daarvan, nog steeds stáát op Brabantse scholen die meedoen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze zien een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren. Maar er liggen ook nog volop kansen en uitdagingen voor de komende jaren.  

Onderzoeksbureau PON & Telos heeft, in opdracht van Kunstloc Brabant, Erfgoed Brabant en vijf stedelijke organisaties voor cultuureducatie, onderzoek gedaan naar de voortgang van cultuuronderwijs op basisscholen en voortgezet onderwijs binnen Noord-Brabant. Deze monitor vond plaats in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3), die door deze partners gezamenlijk wordt uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om de voortgang van deze regeling en de stand van zaken van cultuureducatie in Brabant te monitoren.  

Aan CmK3 doen 690 scholen mee. Dat is ongeveer 74% van alle Brabantse scholen. In totaal vulden 535 Cmk-scholen, 99 culturele aanbieders en 47 lokale intermediairs een uitgebreide vragenlijst in. Daarnaast waren er – verspreid over Brabant – vier groepsgesprekken om ook kwantitatieve data op te halen.  

Lees de resultaten van het onderzoek