Elk kind kan zijn of haar muziektalent ontdekken

15 maart 2023

Bron: Mijn Gemeente Dichtbij

De gemeente Boxtel geeft kinderen de mogelijkheid om hun muzikale talent te ontdekken. Om hier de nadruk op te leggen geeft de gemeente Muziekvouchers uit. De vouchers bieden korting op muziekonderwijs. Muziek is belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind”, zegt wethouder Hans Heesen, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Boxtel. “Muziek kan plezier, troost en creativiteit bieden.”

De Muziekvouchers worden sinds 2019 aangeboden. De Muziekvoucher wordt door de ouders/verzorgers van de leerling aangevraagd en bij toekenning ontvangen zij rechtstreeks deze subsidie. Dit betekent dat elk kind uit gemeente Boxtel gebruik kan maken van de Muziekvoucher ongeacht het gekozen instrument of de muziekdocent. De gemeente ervaart de afgelopen jaren dat hierdoor een gelijk speelveld is ontstaan voor alle muziekaanbieders werkend binnen in de gemeente Boxtel. De diversiteit van de afname van muzieklessen is groot: van blaasinstrumenten tot slagwerk en van toetsten tot snaarinstrumenten. Hierdoor sluit het aanbod aan op de diversiteit in de samenleving van Boxtel.

Muziekvoucher als stimuleringsmiddel
De Muziekvouchers bieden een korting op muziekonderwijs van 80 euro voor groepslessen en 200 euro voor een individuele les per kind per jaar. De Muziekvouchers zijn vooral een stimuleringsmiddel. “Alle kinderen hebben het recht om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Die kans bieden we door de financiële drempel te verlagen”, vertelt wethouder Heesen.

Muziekvoucher aanvragen
Aan deze Muziekvouchers zijn voorwaarden verbonden o.a.:
- de leerling (tot 18 jaar) staat ingeschreven in de gemeente Boxtel;
- er is een lespakket van minimaal 36 muzieklessen afgenomen en betaald;
- de muzieklessen vinden plaats op een locatie in de gemeente Boxtel door een docent die op de docentenlijst staat bij het Muziekloketcultuurbox;
- Leerlingen mogen vaker gebruik maken van de Muziekvoucher, echter per kalender jaar één keer.

Deelnemende muziekdocenten en voorwaarden voor aanmelding zijn te vinden op het Muziekloket van CultuurBox. Aanmelding en toekenning van de vouchers verloopt gehéél via de gemeente Boxtel. Via deze link kunt u zich aanmelden op de website van de gemeente.