Filmpje Kunstloc | Het belang van cultuureducatie

10 januari 2024

"Het belang van cultuureducatie is hetgeen wat ons kan verbinden, het gesprek kan openen maar ook hetgeen om jezelf te uiten. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt."

- Anouk Verhoeven, curator Blind Walls Gallery

Voor de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant. In deze vierde editie werken intermediairs, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind.

Als penvoerder is Kunstloc al elf jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook deze periode spelen ze een belangrijke rol. Ze vertegenwoordigen bij het schrijven van de aanvraag een groot aantal kleine en (middel)grote gemeentes. Op de website van Kunstloc hierover meer informatie.

Video: Robin Voskuilen
Afbeelding: Kunstloc