HUB en VADA aan de slag met de starterskit

21 december 2023

Enige tijd geleden tipte CultuurBox het HUB Boxtel en het Vada College over de mogelijke aanvraag van een starterskit met muziekinstrumenten. De aanvraag kon worden gedaan vanuit de stimuleringsactie speciaal onderwijs.Het doel van deze starterskit is om muziekonderwijs binnen deze scholen een boost te geven. De scholen worden tevens geinsprireerd met lesvoorbeelden om de kit te integreren in het lesprogramma, gericht op speciaal onderwijs.

De scholen ontvangen de starterskit met muziekinstrumenten uiterlijk in de tweede helft van februari 2024. Méér Muziek in de Klas en Kunstloc Brabant hopen deze scholen hiermee te stimuleren om het muziekonderwijs op de school verder vorm te geven.

Aan de slag

Om aan de slag te kunnen gaan met de instrumenten wijzen we je graag op de online pagina ‘Aan de slag met de starterskit’. Hier vind je praktische (gratis) lesvoorbeelden van verschillende muziekmethodes gericht op het speciaal onderwijs om muziekonderwijs een stap verder te brengen in jullie lesprogramma.

MuziekAkkoord speciaal onderwijs

De stimuleringsactie is onderdeel van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs dat op donderdag 23 november 2022 is ondertekend door ruim 150 basisscholen, instellingen en gemeenten. Met dit akkoord werken we toe naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in het speciaal onderwijs en versterken we de samenwerking tussen partners voor het muziekonderwijs binnen het speciaal onderwijs.

Kijk hier voor meer informatie over het MuziekAkkoord speciaal onderwijs.

Heb je nog niet meegetekend en wil je ook aansluiten bij het landelijk netwerk muziek in speciaal onderwijs? Neem dan contact op via mkorffdegidts@meermuziekindeklas.nl of 06-51619052.

Ondersteuning

Wil je graag ondersteuning bij het vormgeven van structureel muziekonderwijs? Neem dan contact op met je lokale intermediair te weten CultuurBox.

Starterskit: Aan de slag met muziekmethodes | Méér Muziek in de Klas (meermuziekindeklas.nl)