Klassentheater de Kersouwe: een dag om nooit te vergeten!

27 juni 2023

Wat is Klassentheater?
Het Klassentheater is een project van het Natuurtheater de Kersouwe. Het project is een dagvullend programma voor kinderen van de basisschool waarin de kinderen kennismaken met alle onderdelen van het theater door zelf aan deze onderdelen deel te nemen. Aan het eind van de dag wordt een theatervoorstelling opgevoerd voor publiek, veelal ouders, familieleden en verzorgers van de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd.

’s Morgens rond 09:15 starten de kinderen in workshops op het terrein van het natuurtheater in de Heeswijkse bossen. De indeling van de workshops is op school gemaakt door de kinderen van alle groepen, zoveel mogelijk overeenkomstig hun eigen voorkeur in te delen. Op de school wordt van tevoren aan de kinderen verteld wat het klassentheater is en wat het inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde workshop.

De inhoud van het theaterstuk, de teksten en de liederen krijgen kinderen op de dag zelf te horen. De scholen hebben wel al doorgekregen welk stuk er gespeeld gaat worden en kunnen op hun eigen manier de kinderen hierover informeren.

Workshops:
De workshops die aangeboden worden zijn: toneel, zang, dans, grime, kleding, decor & PR. De hele dag zijn de kinderen actief in de workshop waarin zij zijn ingedeeld.

De regisseur; een professional ingehuurd door de Kersouwe, heeft zoals in elk theaterstuk de leiding. De kinderen in de workshop toneel studeren teksten in en oefenen de te spelen scènes. Voor de uitvoering worden de kinderen aangekleed door de kinderen van de workshop kleding en geschminkt door de kinderen van de workshop grime.

De kinderen in de workshop zang krijgen zangles van een professional en oefenen de liederen die tijdens de uitvoering worden gezongen. De kinderen in de workshop dans krijgen onder leiding van een vakdocent choreografieën ingestudeerd die tijdens de uitvoering gedanst worden.

In de workshop decor wordt het decor gemaakt dat voor de voorstelling in het theater moet worden gemonteerd. Tevens worden rekwisieten verzameld en eventueel gemaakt.
De kinderen van de workshop PR promoten het theaterstuk door posters, programmaboekjes en toegangskaarten te maken, er is ook ruimte voor vloggers, fotograven en andere nieuwe media.

De ervaring leert dat het een drukke en gezellige dag is. Na de lunch worden nog wat puntjes op de i gezet en volgt de generale repetitie voorafgaand aan de definitieve uitvoering. Om ongeveer 15.00 uur (in overleg) is de voorstelling afgelopen en gaan de kinderen na het opruimen weer naar huis.

We hanteren een maximum aantal deelnemers van 145 kinderen. De onderbouwgroepen (groep 1 en 2) zijn te jong om mee te draaien. Bij een grote school kan het zijn dat groepen 3 en eventueel groep 4 niet mee kunnen doen in verband met de grens van de groepsgrootte. Dit wordt uiteraard vooraf met elkaar gecommuniceerd.

Beste educatieprogramma Bernheze
Eerder had het klassentheater de eer om de Bernhezer Cultuurprijs in ontvangst te nemen, een prestigieuze award voor het beste educatieprogramma in Bernheze. Dit geeft aan dat de jarenlange ervaring van het klassentheater zijn vruchten afwerpt. Al reeds gingen duizenden kinderen jullie voor in de bossen van het Natuurtheater. Wij bieden hen een dag om nooit te vergeten.

Kosten
De kosten voor deelname aan het klassentheater bedragen €1050 per dag. De kosten kunnen (deels) betaald worden uit bijv. het CMK of NPO budget dat scholen beschikbaar hebben.
De kinderen ontvangen in de ochtend en de middag ranja en een versnapering (appel en snoepje). Voor het lunchpakket moet zelf worden gezorgd. Voor koffie en thee voor de leerkrachten en ouders wordt gezorgd.

De workshops worden geleid door vakdocenten (professionals) ondersteund met medewerkers van de Kersouwe. Wij vragen aan de school per workshop minimaal 1 ouder/ leerkracht ter ondersteuning bij de verschillende workshops.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen.

Namens de werkgroep Klassentheater,

Floor van der Veer Willems

email: floor.w@hotmail.com
Tel.: 06 23 382 973