Cre - Edith Creatief met Taal en Materiaal

30 januari 2023

Het Literatuur- en Dansjaar is in volle gang! Wil jij in jouw klas aan de slag met creatief schrijven én daarnaast ook beeldend werken? Neem contact op met Edith van Beurden (Cre-Edith) voor een taaltraject of -workshop op maat.

Over Cre-Edith
Wist je dat creatief schrijven het leesplezier kinderen kan bevorderen?!
Zou je op school ook veel meer willen inzetten op leesplezier? Ik kan daarbij helpen!

Cre-Edith, de naam zegt het al, ik hou van creëren. Creatief bezig zijn met taal en lezen is mijn passie. Het leuke van creatief schrijven is dat je nu gewoon eens een keer zonder de regels van je juf of meester mag schrijven.

Leesplezier en creatief schrijven versterken elkaar. Ook, of misschien wel juist, kinderen die lezen lastig vinden, kunnen hun ei kwijt in creatief schrijven.

Behalve creatief met taal, houd ik ook van creëren met materiaal. De combinatie in mijn bedrijf, met een creatief atelier, is ook op scholen goed te maken. Opdrachten kunnen gecombineerd worden en worden dan beiden door mij verzorgd. Dubbel creatief dus!

Pas op! Mijn enthousiasme werkt aanstekelijk!

De voordelen van mijn aanbod:

  • De leerkrachten en kinderen krijgen ideeën aangereikt en worden geënthousiasmeerd;
  • Ik heb lesbevoegdheid en neem de klas over;
  • Ik ben een schrijver wat helpt om de kinderen mee te nemen in mijn enthousiasme;
  • Kinderen leren op een andere manier naar boeken en creatief schrijven kijken, waardoor de kans op leesplezier vergroot is!
  • De kinderen leren dat ze echt wèl een creatief verhaal kunnen schrijven en dat er boeken zijn die bij hun passen.
  • Ik werk graag op maat, zodat het passend is in het programma of thema.

Met creatieve groet,

Edith van Beurden
06-37 35 28 64 | edith@cre-edith.nl| www.cre-edith.nl