ICC XL cursus van start - najaar 2021

22 juli 2021

Ben je al gecertificeerd ICC'er en heb je behoefte aan inspiratie en/of verdieping? Dan kun je kiezen voor de ICC XL cursus. De ICC-XL biedt verdieping en verbreding ten opzichte van de basiscursus ICC Brabant. Via de ICC-XL biedt Kunstloc Brabant ICC'ers de mogelijkheid om zich ver te ontwikkelen. De inhoud van de ICC-XL wordt gebaseerd op de actuele vraag uit het veld. De ICC-XL wordt dus op maat ingevuld. ICC'ers kunnen dus hun eigen leervraag of ontwikkelwens neerleggen bij hun intermediair. De intermediair en Kunstloc Brabant pakken de vragen gezamenlijk op en organiseren, afhankelijk van de vragen, regionaal of provinciaal een ICC-XL-traject.

Inhoud cursus
Thema van deze ICC-XL is Ik als ICC'er kan inspireren, motiveren en activeren. Het is de taak van de ICC'er om vorm te geven aan het cultuuronderwijs op school, zoals deze omschreven staat in de visie. Het meekrijgen van collega's in deze verandering is niet altijd eenvoudig. Onzekerheid, onwetendheid, werkdruk etc. spelen parten in de praktijk. Hoe inspireer, motiveer en activeer je als ICC'er je collega's? Daar gaat het over in deze ICC-XL. Gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden kunnen de ICC'er helpen om de visie van de school zichtbaar te krijgen in alle klassen.

Het doel
Doel van de ICC-XL is de ICC'er te ondersteunen bij zijn taak als coördinator cultuureducatie. Binnen een schooloverstijgend netwek van peers wordt op gestructureerde wijze op werkervaringen gereflecteerd. Welke ervaringen breng jij mee, welke knelpunten ervaar jij? Wat zijn jouw wensen? Naast het delen van kennis en ervaringen krijgen de deelnemers diverse technieken aangeboden om in te zetten bij het uitoefenen van hun professionele taak. Deze technieken worden intensief geoefend tijdens de bijeenkomsten. De ICC'er leert om een beweging te genereren binnen (en buiten) de school op het gebied van cultuuronderwijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Werken aan bewustwording
  • Doelgericht coachen
  • Aandacht voor gevoelens
  • De kunst van gerichte feedback geven

Data in de regio Boxtel - Vught - Sint-Michielsgestel

  • Maandag 11 oktober van 15.00-18.00 uur
  • Dinsdag 2 november van 15.00-18.00 uur
  • Donderdag 9 december van 15.00-18.00 uur

Trainer
Jacqueline Braat van ArtiTof.

Duur
Deze cursus bevat 3 bijeenkomsten van 3 uur.

Kosten
Binnen niet CmK-gemeenten € 180,00 p.p., CmK-gemeenten krijgen 50% vergoed.

Interesse?
Meld je dan aan via de website van KunstLoc (doorscrollen naar onderaan de pagina).