Cmk update maart 2023

15 maart 2023

In de gemeente Boxtel nemen 13 scholen deel aan de CmK regeling. CultuurBox gebruikt De Cultuur Loper als leidraad in dit traject; een instrument dat werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant. Bij deze geeft CultuurBox je een CmK update van januari/februari met een kleine greep uit wat er zoal in deze periode gaande is.

 • In deze maand moet de CmK verantwoording 2022 ingediend worden bij Kunstloc. CultuurBox  heeft de verantwoording ingevuld en 15 maart gaat de verantwoording richting penvoerder Kunstloc.
 • Op donderdag 2 maart was CultuurBox bij de kennisbijeenkomst over Kansengelijkheid georganiseerd door Kunstloc in Museum de Pont te Tilburg.
 • Ook deze maand zijn er muzieklessen verzorgd door Beat it muziekeducatie  bij de Sint-Willibrordusschool in Esch
 • Op 6 maart vond de 2e en 3e ICC basiscursus bijeenkomst plaats bij de Kilsdonkse molen.
 • Het project Heilige Huisjes in van start gegaan. Veel scholen bezoeken de komende tijd de Sint-Petrusbasiliek, de Protestantse kerk en de Marokkaanse Moskee in Boxtel. Het spits is afgebeten door HUB Boxtel, de Sint-Theresiaschool en de Oversteek.
 • De laatste dansvoorstellingen van La Melis voor de groepen 1 t/m 4 hebben plaatsgevonden op 6-7-8 en 15 maart. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben van deze dansvoorstelling mogen genieten en hebben actief mee kunnen doen met de tafeldans.
 • Maar liefst 8 scholen ( 17 groepen) bezoeken de komende tijd het museum MUBO mbt het project: “Boxtel in de oorlogsjaren”. BS de Vorsenpoel en de Angelaschool zijn de eerste scholen die met het project aan de slag gaan.
 • In de periode maart t/m de meivakantie vinden er stand van zaken gesprekken plaats met de ICC-ers van alle scholen. Onder andere vragen als:’’ welke plannen hebben jullie voor het komende schooljaar, wat zijn jullie wensen mbt. cultuureducatie en aansluiting op het reguliere onderwijsprogramma én hoe willen jullie het Lokaal Kunstmenu ( wat in het teken zal staan van de discipline beeldend) in 2023-2024 vorm gaan geven?” zullen tijdens het gesprek aan de orde komen.
 • Op 20 maart bezoekt Gerry van CultuurBox de Sint-Theresiaschool en de Molenwijkschool. Op 27 maart is CultuurBox bij de Vorsenpoel en op 29 maart bij het VADA College.
 • Op 24 maart gaat de Kindermuziekweek van start. Stichting JooP en de Giledebondsharmonie verzorgen mooie workshops bij de Angelaschool en de Vorsenpoel. 
 • Op 30 maart neemt Gerry van CultuurBox deel aan een bijeenkomst over het Lokaal  Kunstmenu in de verschillende gemeente. Met elkaar in overleg om een kijkje in de keuken te krijgen hoe andere culturele marktplaatsen het aanpakken. Een mooi initiatief van de collega’s van Cultuurkade.

En naast de hierboven genoemde  opsomming van wat er zoals gebeurt op de diverse scholen zijn alle scholen op hun eigen wijze  en passend bij de onderwijsthema’s actief met Kunst -en Cultuureducatie!

Meer informatie

Algemene informatie over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je online op DeCultuurLoper.nl. De Cultuur Loper is het Brabantse instrument om je eigen CmK-pad te bewandelen. De stappen zie je terug onder traject.