Biologie in de kruidentuin

Doelgroep
VO
Tijdsinvestering
twee lesuren
Genre
Beeldend, Cultureel erfgoed
Kosten
€2,50 per leerling
AANBIEDER

Museum Krona

Meer info en reserveren:

Telefoon: 0413 26 34 31

Email: info@museumvoorreligieuzekunst.nl

Website: museumvoorreligieuzekunst.nl

Om te zien hoe planten in elkaar zitten en hoe ze groeien, kunnen leerlingen beter in de praktijk leren dan uit een boek. Daarom wil het MRK de leerlingen een kans geven om deze kennis op te doen bij onze zestiende-eeuwse kruidentuin. Tijdens dit project gaan de leerlingen aan de slag met de verschillende onderdelen van een plant, waarbij ze planten gaan ontleden en gaan tekenen. Daarnaast bezoeken ze de tentoonstelling ‘De Groene Middeleeuwen’ en leren ze over herbaria en over geneeskrachtige werkingen van verschillende kruiden. Uiteindelijk wordt er naartoe gewerkt om zelf een herbarium op te zetten.

Voorbereidende les

In de les voor het museumbezoek wordt er al een korte introductie gegeven over wat de verschillende onderdelen van een plant zijn. Met deze introductie worden de leerlingen alvast bekend met bepaalde begrippen. Ook wordt er verwacht dat de leerlingen al wat vaardigheden hebben betreffende het schematisch en natuurgetrouw tekenen van (onderdelen van) planten. Deze les kan indien gewenst bij het museum aangevraagd worden.

Bezoek aan het museum

Tijdens het museumbezoek worden de leerlingen eerst welkom geheten door onze rondleiders. De groep wordt daarna verdeeld in twee groepen, waarbij een groep begint met de tentoonstelling ‘De Groene Middeleeuwen’. De leerlingen leren hier over wat in een herbarium staat, hoe deze opgebouwd werden en welke geneeskrachtige werken verschillende kruiden kunnen hebben. De andere groep krijgt een introductie over onze kruidentuin en gaan daarna aan de slag met het ontleden en tekenen van planten. Het museum levert (evt. in samenspraak met de docent) een aantal planten aan die groepjes van 2 à 3 leerlingen kunnen ontleden. Tijdens en na het ontleden moeten de verschillende onderdelen getekend worden. Na 40 minuten wisselen de groepen. Na nogmaals 40 minuten worden beide groepen samengevoegd en wordt er kort geëvalueerd. Deze evaluatie gaat gepaard met een kop kruidenthee uit onze tuin.

Op school

Als de leerlingen weer terug zijn op school wordt het museumbezoek kort nabesproken. De leerlingen krijgen hierna de opdracht om een herbarium op te zetten met een tiental planten. Dit in navolging van wat ze hebben gezien bij de tentoonstelling.

Doelstelling

Het project ‘Biologie in de kruidentuin’ is ontwikkeld voor de tentoonstelling ‘De Groene Middeleeuwen’. Het project heeft de volgende doelen:

De leerlingen…

  • Leren hoofdzaken te begrijpen van de bouw en functie van planten en weten daarin de belangrijkste onderdelen te benoemen.
  • Leren door praktisch werk kennis te verwerven en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende natuur.
  • Leren hoe een herbarium moet worden opgebouwd.

Daarnaast ontwikkelen de leerlingen bij dit project een aantal vaardigheden: het doen van onderzoek, observeren en kritisch beoordelen van deze observaties, het maken van schematische en natuurgetrouwe tekeningen, en het samenwerken en communiceren met klasgenoten.